Poduitsendings

Dread the Grim Reaper: Early Warning Strategies as a means of Plague Prevention: Hospitaller Malta's Fight Against Contagion

Dread the Grim Reaper: Early Warning Strategies as a means of Plague Prevention: Hospitaller Malta's Fight Against Contagion

Dread the Grim Reaper: Early Warning Strategies as a means of Plague Prevention: Hospitaller Malta's Fight Against Contagion

Deur Ivan Grech

Tydskrif vir Maltese Geskiedenis, Vol.3: 2 (2013)

Samevatting: Pes het sosiale ontwrigting en fisiese verwoesting op groot skaal in die pre-industriële samelewing gebring. Hierdie studie bied 'n oorsig van die voorkoms en sosio-ekonomiese impak op die samelewing van die pes in die Middellandse See-wêreld en daarna vanaf die Oudheid tot in die negentiende eeu, met oorwegings oor onlangse historiografiese tendense rakende die ontleding van die uitbreek en verspreiding van die verskynsel gebaseer. oor 'n multidissiplinêre benadering. Aspekte wat in die artikel bespreek word, is die biologiese oorsprong van die siekte, hoe dit versprei oor gebiede langs handels- en maritieme roetes, en die verskillende godsdienstige benaderings tot die epidemie.

Die referaat verwys veral na die stryd teen pes vanuit 'n eilandverband in die vroeë moderniteit, met spesiale verwysing na Hospitaller Malta (1530-1798). Met die fokus op veral die sewentiende-eeuse Malta, word die samewerking tussen die Middellandse See-maritieme sentrums vir wedersydse alarm oor moontlike besmetting en die vroeë waarskuwingstelsel van Malta gebaseer op 'n internasionale kontaknetwerk wat die Knights-hospitale en die eilandbewoners wat hulle regeer, gehelp het in hul pogings. om pes te voorkom.

Topbeeld: Kaart van Malta en Gozo in 1748 gepubliseer deur Gilles Robert de Vaugondy


Kyk die video: How to write a Notice.Notice Writing Hindi (Oktober 2021).